Vi välkomnar vår nya medarbetare, Anders Nilsson, som började sin anställning hos oss 2022-01-17. Han kommer arbeta som kvalitetsansvarig, förvalta och vidareutveckla vårt ständigt pågående kvalitetsarbete så att vi kan fortsätta vara bäst i klassen. Anders kommer även ha miljöansvaret.

Kontakta Anders per telefon, 0370-33 24 57 eller mail anders.nilsson@soderlundsmetall.se