I år var det dags för recertifiering av våra IATF och ISO 9001 system. Revisionen utfördes 10-11 januari 2024 och gick bra. Nya certifikat skall vara utfärdade och klara lagom till de gamla går ut i maj 2024.